Algemene beschouwingen

julian alg beschouwingen juni 24.jpg
Portret Julian
Door Julian Wassink op 27 juni 2024 om 17:20

Algemene beschouwingen

Christelijk-sociaal, met hart voor de kwetsbaren in de samenleving, met oog voor groen en milieu en gericht op constructieve samenwerking. Dat is waar de ChristenUnie-SGP in Zeist voor staat. Het mooie aan Algemene Beschouwingen, en dat hoor ik ook vandaag, is dat je even terug gaat naar, waar doen we het ook al weer voor.

.
Wat zijn voor elke partij de drijfveren en welke onderwerpen liggen je na aan het hart. Voor ons gaat het dan om de woorden waar ik mee begon.
Christelijk Sociaal, met hart voor kwetsbaren in de samenleving. Dat betekent dat we willen opkomen voor de groep die niet zo hard kan schreeuwen als
anderen. We denken aan de woningzoekers die geen lid zijn van een strak georganiseerde wijkvereniging, maar wel een belang hebben bij een bouwproject.
We denken aan kinderen die door armoede van ouders in de knel komen, wat generaties lang doorwerkt. Ik denk aan vluchtelingen die in onze samenleving ruimhartig worden opgenomen, in plaats van als gelukzoeker en crimineel weggezet te worden, al voordat ze een kans hebben gekregen.


Taalaanpak


Bij de behandeling van het rekenkamerrapport over integratie van nieuwkomers hebben we daar recent met elkaar over gesproken. Hoe belangrijk is het dat nieuwkomers de taal leren! Dat begint al in de opvanglocatie, het AZC in Kamp van Zeist. Kan het college aan ons duidelijk maken of het gaat lukken om de bibliotheek daar in samenspraak met het COA te realiseren? De taal leren is een opening naar meedoen in de samenleving. Het helpt bij de zoektocht naar werk en een eigen inkomen. In het kader daarvan maken wij ons zorgen over de tekst in de kadernota over taalaanpak. Het is een belangrijk speerpunt van onze partij, ook van deze coalitie. De teksten voor de taalaanpak staan vol met coördineren, netwerken en integraal beleid. Zouden we niet als gemeente praktischer aan de slag moeten met taalaanpak? Kan het college hierop reflecteren? Wordt de doelstelling van een passend taalaanbod voor 2000 mensen gehaald?


Dienstverlening


Als we doorgaan op het onderwerp taal, komt ook de dienstverlening van de gemeente in beeld. We lezen in de bestuursrapportage dat wordt ingezet op ‘Optimale digitale dienstverlening op basis van de wensen van de moderne maatschappij’.Uiteraard is het fijn dat veel diensten digitaal beschikbaar komen voor onze inwoners. De ambities mogen daarin ook hoog zijn. Maar wel met aandacht voor groepen die niet digitaal vaardig zijn. En communiceert de gemeente dan met woorden die iedereen begrijpt? We vragen hier aandacht voor.

Armoedebeleid


Vorige week was ik aanwezig bij een lezing van Tim s’ Jongers naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Armoede uitgelegd aan mensen met geld’.Een aantal opvallende observaties die hij doet: De mensen die het beleid maken en uitvoeren, zijn vaak juist de hoogopgeleiden en mensen die zich over geld geen zorgen hoeven maken. Er zijn 27 inkomensregelingen waar mensen aanspraak op kunnen doen Veel van deze regelingen worden niet gebruikt of de overheid wordt niet vertrouwd Mijn conclusie zelf was dat we anders moeten kijken naar armoede en zelfredzaamheid en dat we vooral onze vooroordelen los moeten laten over anderen. Ik heb hierover aan het college de volgende vragen: Herkent u de problematiek en wat is uw visie op het doorbreken van dit patroon?
En daarnaast. Ik lees in de kadernota dat er geld gevraagd wordt voor recruitment omdat er verwacht wordt dat er 150 vacatures te vullen zijn in de komende tijd. Bent u bereid bij de selectie van personeel te sturen op mensen die niet de perfecte CV hebben, maar wel de perfecte levenservaring.

Voordat ik afsluit nog een verzoek aan het college. Vanuit onze fractie heeft René van der Linde vragen gesteld over de groep mensen die mogelijk structureel onder de armoedegrens leeft, vanwege een beleidsfout in Den Haag. Omdat gemeenten zich dit weekend uiterlijk moeten melden hierover, zijn wij toch wel
benieuwd of u vooruitlopend op de beantwoording kan aangeven of Zeist hierop actie onderneemt.


Ter afsluiting,


Bij de begrotingsbehandeling in november wisten we nog niet hoe het college eruit zou zien op dit moment, omdat we de nieuwe burgemeester nog niet kenden. Namens onze fractie kan ik zeggen dat we blij zijn dat u er bent.We willen met de hulp van God de komende periode verder bouwen aan de bloei van onze gemeente Zeist.