Speerpunten 2014-2018

 

·         Wijkteams krijgen een groter mandaat en worden meer zichtbaar in de wijken

·         Er wordt een beleid ontwikkeld voor burgerparticipatie

·         Godlasterlijke en kwetsende reclame- en kunstuitingen worden geweerd

·         Burgers worden als lokale experts worden vroegtijdig betrokken bij ontwikkelingen in hun wijk

·         Er wordt streng gecontroleerd op de nieuwe drank- en horecawet

·         Kosten van vandalisme worden verhaald op de plegers

·         Brandweerpost in Den Dolder moet blijven

·         Kwijtschelding van belastingen voor de doelgroep waar deze regelingen voor bedoeld zijn

·         Juiste en tijdige zorg voor de zwakkere in de samenleving staat voorop

·         Eigen bijdrage in de zorg mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de zorg

·         Bij de decentralisaties staat belang van het kind voorop en dit dient te prevaleren boven financiële belangen

·         Van ontvangers van een uitkering mag een tegenprestatie verwacht worden

·         Langdurig leegstaande gemeentelijke panden worden ter beschikking gesteld aan amateurkunstenaars.

·         Streven naar verdere verduurzaming van gemeentelijke accommodaties, eigendommen en activiteiten

·         De vrije zondag openstelling dient teruggedraaid te worden

·         Centrum moet compacter, levendiger en gezelliger

·         Totale winkeloppervlakte in centrum mag niet structureel toenemen

·         Groene karakter van Zeist mag niet aangetast worden

·         Er moet aandacht blijven voor de grote groep woningzoekenden die op zoek zijn naar betaalbare koop of huurwoningen

·         Tunneltje in Den Dolder moet zo snel mogelijk aangelegd worden, spoorbaan blijft open

·         Het derde en vierde uur parkeren dient gratis te worden

·         Er wordt een cleanteam opgericht dat zwerfvuil, zwerfglas ed opruimt

·         Er komt meer aandacht voor onderhoud van fietspaden

·         (Wijk) initiatieven voor duurzame energieoplossingen worden gepromoot en gestimuleerd