Standpunten

ChristenUnie/SGP wil hardere aanpak criminaliteit in weekend

De fractie van de ChristenUnie/SGP heeft vragen gesteld aan het college waarin wij een hardere aanpak bepleiten van de criminaliteit in het weekend. De fractie is de vechtpartijen, gesloopte bushokjes en mishandelingen zat! Het is tijd voor een lik op stuk beleid. Er wordt voorgesteld om geweldplegers niet direct weer vrij te laten, maar hen een weekendje cel aan te bieden inclusief ontbijt. Op maandag kunnen de geweldplegers dan weer naar huis met een dagvaarding of geldboete. Eerder namen wij al het initiatief voor meer (camera) toezicht bij de uitgaansgelegenheden in Zeist en in winkelcentrum de Clomp.


 

Betere alcoholpreventie en voorrang voor de fiets in Zeist!!

In de beschouwingen over de begroting van 2008 heeft de ChristenUnie/SGP de volgende speerpunten bepleit:

  • Een beter/strenger toezicht op alcoholgebruik door jongeren. Groepen dronken jongeren zorgt voor steeds meer overlast en schade in Zeist.
  • Fietsers moeten meer centraal staan! Daar waar het mogelijk is moeten op drukke fietsroutes fiesters voorrang krijgen of de verkeerslichten fietsvriendelijk(er) worden afgesteld.
  • Er moet een wijkwedstrijd worden gehouden welke wijk het er fleurigst en schoonst uitziet. Dit bevorderd de onderlinge samenhang en geeft Zeist een fleurig karakter!
  • Het moet mogelijk worden om kinder van 7 jaar in aanmerking te laten komen om (alsnog) een zwemdiploma te halen. Dit bevorderd de veiligheid en past uitstekend binnen projecten om kinderen meer te laten bewegen.

        Klik hier voor de volledige tekst van de begrotingsbeschouwing 2008 van de ChristenUnie/SGP