ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: 

ChristenUnie Zeist 

RSIN:

 813426078

KvK-nummer:

 30193704

 

Actueel verslag

2023: jaarverslag

2022 :jaarverslag

2021: jaarverslag

2020: jaarverslag

2019: jaarverslag

2018: jaarverslag

2017: jaarverslag

2016: jaarverslag

2015: jaarverslag

2014: jaarverslag

2013: jaarverslag

2012: jaarverslag

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hierboven.

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

Er zijn geen giften of bijdragen boven de € 4.500,- ontvangen