Nu is het even genoeg

Inbreng Annet afbeeldingpng.png
Annet.jpg
Door Annet Ploeg op 19 april 2023 om 22:30

Nu is het even genoeg

De winkeltijdenwet. Met regelmaat onderwerp van gesprek. Ook op de raadsvergadering van 18 april. De VVD heeft voor deze vergadering een motie ingediend om de winkeltijden te evalueren. Deze winkeltijdenwet is in 2015 vastgesteld en volgens de VVD hoogtijd om eens te evalueren. Maar al maanden voor deze motie zijn er gesprekken gevoerd met de intentie ook de zondagmorgen open te stellen voor winkels en horeca. Je kent ons standpunt vast al wel. Daar zijn we geen voorstanders van. We willen de rustdag in ere houden. Een rustdag hebben we nodig als mens. Een waardevolle dag voor kerkgang, bezinning, het gezin, familie en ontspanning.

Bekijk hier de video met de bijdrage van Annet

Nadat Aat Grinwis van de VVD de motie had toegelicht hebben we onderstaande bijdrage geleverd. 

Op een evaluatie kun je niet tegen zijn. Maar deze motie voor een evaluatie heeft een achtergrond. Begin november hebben we als raad een goed gesprek gehad met 1 supermarktconcern. Deze supermarkt is iedere week 90 uur open. Dus als je 45 uur werkt kun je ook nog 45 uur boodschappen doen. Deze keten heeft in 2022 13% meer winst gemaakt. Maar toch.  De uitdrukkelijke wens was meer open op zondag. Later kwam de VVD met een motie om de zondagen in december te verruimen van openingstijden. Deze raad was er op tegen. Iedere partij vanuit zijn of haar eigen perspectief. Dan nu een verzoek tot evalueren. Het is in onze gemeente geen standaardprocedure om besluiten te evalueren. We doen dat graag naar aanleiding van. Een evaluatie doe je niet even. Zorgvuldigheid is wenselijk. Dat vraagt om veel capaciteit en een goed budget. De ChristenUnie-SGP kan deze motie niet anders zien dan het verlengde van de wens van verruiming van de openingstijd op zondag. 90 uur open. Grote winsten. Wanneer is genoeg genoeg? Een economie die in balans is met een samenleving waarvan de waarden rust en stilte algemeen belang zijn. Daar zijn we voor. Deze motie zijn we tegen.

Gisteren kwam er een lied uit van Tjeerd en Trijntje Oosterhuis. Het was 7 dagen geleden dat hun vader Huub was overleden. Zijn laatste lied is in muziek gezet en ingezongen. Ik wil graag de tekst delen met jullie.

Hij sprak op de zevende dag.” Ik heb de lichten ontstoken. De aarde in mensen gegrondvest. De zeeën gespreid voor dolfijnen . De hemel voor vogels en sterren.
 Nu is het even genoeg. Nu is het rusten maal rusten.
Mijn sabbat mijn zevende dag.”
Hij die de krachten geeft om hemel en aarde te hoeden. Jij hebt de lasten op je schouders te zorgen voor lichaam en ziel.
“Ik schenk je de zevende dag, om jezelf te hervinden. Dag van rusten maal rusten en dat wij vinden elkaar. Nu is het even genoeg. Nu is het even genoeg.”

Ook Groen Links, CDA, PvdA, ZeisterBelang, SP en Osinga zijn tegen deze evaluatie. Een ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief. Hierbij gaat het niet alleen om religie. Ook de rust, stilte, het consuminderen spelen een grote rol. De kleine ondernemer die altijd het gevoel heeft op te moeten boksen tegen de landelijke concerns. En wat is Zeist rijk aan een mooi MKB! Moet een vrije markteconomie zijn vrije gang gaan? Een paar reacties hierbij van collega`s.

PvdA : ,,Volgens mij is er helemaal geen behoefte aan ruimere winkeltijden’’, aldus Wilma Breddels. ,,Je kunt op zondag een op hol geslagen paard op de Slotlaan loslaten en die richt dan nog geen schade aan. Waarom zou je onderzoek moeten doen?”
CDA: ,,Ik weet dat ze het allemaal heel moeilijk vinden om open te gaan’’, aldus Marcel Fluitman. ,,En de druk wordt alleen maar groter voor ze als er
ruimere openingstijden zijn. We zijn onze inwoners aan het verzieken en ook de sfeer in het dorp zelf.”
GroenLinks, Falco van t`Riet ziet al helemaal geen noodzaak om te kijken naar bestaande winkeltijden.  ‘het beperken van winkeltijden in het kader van
consuminderen en de ondersteuning van kleine zelfstandigen’ klinkt de partij wel goed in de oren.
SP, David Tompot gaf aan de 24-uurs-economie best buiten de deur te willen houden, temeer ‘er ook nog andere zaken zijn om tijd aan te besteden dan alleen winkelen’.
Zeister Belang, Hannie van Kippersluis toonde evenmin ‘behoefte omde zondagsrust, die al gehalveerd is, verder aan te tasten. Onthaasten levert de individuele mens en de de collectieve samenleving meer op aan welzijn, dan de zogenaamde welvaart van meer, meer, meer.’


Maar toch was de tegenstem kleiner. 17 raadsleden stemde voor en 14 tegen. Er worden met de raad kaders gesteld voor deze evaluatie. Tijdens de borrel hebben we Aat gefeliciteerd. En de ChristenUnie-SGP blijft zich inzetten voor de zondag als rustdag.

 

 

Bijlagen