Begroting 2017

P1050264zaterdag 19 november 2016 17:12

Gaat het goed in Zeist?
Financieel gezien wel, Zeist houdt geld over en het college vindt zelfs ruimte om structureel € 480.000,- over de balk te gooien. Want moeten we het geld niet beter besteden dan deze te geven aan de rijkere 50% van Zeist via een OZB verlaging?

De begroting is een financieel stuk maar er staan natuurlijk ook politieke keuzes in. Als ChristenUnie/SGP willen we ons geloof een stem geven. Als navolgers van Christus willen we de compassie die Christus voor de wereld heeft handen en voeten geven in het hier en nu. Willen we rentmeester zijn. Is dat nog relevant dan? Kijk naar onze samenleving waar de kloof tussen rijk en arm groter wordt, de middenklasse dreigt te verdwijnen, waar individuele vrijheid het hoogste goed lijkt te zijn, waar, zoals het college zelf zegt “steeds meer verwarde mensen op straat rondlopen”, waar de voedselbank nog steeds nodig is, waar er niet altijd direct zicht is op kwetsbaren in de samenleving. Juist nu is politiek op basis van het gebod God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf belangrijk.

Daarom pleitten wij voor meer aandacht voor de zwakkeren in de samenleving want het gaat niet met iedereen goed. Een OZB verlaging is daarom ook niet op zijn plaats en onrechtvaardig. Alle maatregelen samen zorgen ervoor dat de lastendruk voor de rijken in Zeist afneemt terwijl voor de middenklasse en alles daaronder toeneemt. Verden blijven we de zondagopenstelling ter discussie stellen. Het is geen succes in Zeist en het doet zelfs afbreuk als Zeist als winkelstad!

De volledige bijdrage aan de begroting 2017 kunt u hier lezen.

« Terug