Duurzaamheid vast onderdeel Raadsvoorstellen

Boomzaterdag 01 april 2017 21:12

Onze fractie heeft in de raadsvergadering van maart het initiatief genomen voor een motie waarin wordt opgeroepen om voortaan bij alle raadsvoorstellen een "groene paragraaf" op te nemen. In deze paragraaf moet dan duidelijk gemaakt worden wat het voorstel bijdraagt aan de duurzaamheids doelstellingen van de gemeente. Uiteraard is bij sommige voorstellen geen enkele link met duurzaamheid, dan kan gewoon "n.v.t." gemeld worden, net zoals bij de financiële paragraaf die in de raadsvoorstellen voorkomt. 

In 2016 heeft de raad de Brede Milieuvisie vastgesteld. Een visie met zeer ambiteuze doelstellingen voor de gemeente Zeist. Doelstelling is bijvoorbeeld om Zeist in 2030 al klimaatneutraal te laten zijn. Deze ambities vergen een grote inspanning van burgers, bedrijven, ambtenaren, college en raad. We merken dat bij voorstellen die we in de raad behandelen soms niets gezegd wordt over de consquenties voor het milieu en dat we juist verder van onze doelstellingen vandaan gaan. Bij bouwplannen moet er nagedacht worden onder welke voorwaarden deze verstrekt wordt, bijvoorbeeld alleen als er zonnepanelen, een warmtepomp of hergebruik van materialen is.

Om de bewustwording van onze doelstellingen bij de brede milieuvisie zowel bij de raad als bij college en ambtenaren te vergroten hebben we deze motie ingedient. De motie werd mede ingediend door de PvdA, GroenLinks en NDZ. Tijdens de raadsvergadering stemde bijna alle partijen in met de motie. Alleen het CDA stemde tegen......

We zijn erg blij dat we met deze motie ook het rentmeesterschap voor de schepping inhoud hebben kunnen geven. Motie groene paragraaf

« Terug