ChristenUnie/SGP stelt vragen over Asbestdaken

Asbestdakmaandag 15 mei 2017 19:12

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. 

Bovenstaande betekent dat voor 2024 alle asbestdaken in Nederland moeten zijn gesaneerd.  De gemeente is verantwoordelijk voor de inventarisatie van het aantal asbestdaken, voor de voorlichting richting de inwoners van de gemeente Zeist en op termijn voor de handhaving. Uit een onderzoek van Kassa blijkt dat slechts een enkele gemeente al serieus hiermee aan de gang is gegaan en het asbestprobleem in kaart heeft gebracht en hierop beleid heeft ontwikkeld.

Hoewel eigenaren van asbesthoudende daken zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen ervan heeft de gemeente ook een taak. Eigenaren mogen zelf maximaal 35 m2 asbesthoudende daken verwijderen, daarboven moet een gespecialiseerd bedrijf dat doen. De gemeente heeft een taak haar inwoners te begeleiden in de aanvraag voor subsidie. Deze subsidie (€ 4,50 p/m2) is overigens volstrekt onvoldoende om de hoge verwijderingskosten te dekken.

Onze fractie heeft het college hierover een aantal vragen gesteld. Is het college bezig met de inventarisatie? Wordt er beleid ontwikkeld om 2024 te halen. Klik hier voor de vragen.

« Terug