Anne Faber

IMG_2059dinsdag 24 oktober 2017 14:08

Namens alle fracties van Zeister raad sprak de nestor van de raad, de heer Veenendaal, de onderstaande verklaring uit.

Voor we beginnen met de algemene beschouwingen wil ik namens de hele raad stilstaan bij de tragische dood van Anne Faber. Wij zijn allemaal zeer door geraakt door deze dramatische gebeurtenis. Ons medeleven gaat uit naar haar familie, vriend en naasten. 
We hebben gemerkt dat het gebeuren ook bij personeel en bewoners van Aventurijn-Altrecht hard is aangekomen, evenals bij de bewoners van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin. 

Velen van ons waren zondag en maandag aanwezig bij de informatiebijeenkomsten in Den Dolder. Wij hebben daar het gesprek gevoerd met betrokkenen en inwoners en gehoord welke vragen en zorgen er leven. We hebben kunnen constateren dat het veiligheidsgevoel van omwonenden flink is beschadigd.

Door Altrecht-Aventurijn, gemeente en de politie zijn al veel maatregelen genomen om de veiligheid en het gevoel van veiligheid te bevorderen. We steunen deze noodzakelijke eerste maatregelen en zullen als gemeenteraad nauwgezet de ontwikkelingen blijven volgen

« Terug