Twee moties van de ChristenUnie/SGP aangenomen

Machiel Blokwoensdag 17 januari 2018 23:01

Door alertheid van Machiel Blok, buitengewoon raadslid namens de ChristenUnie/SGP zijn er twee belangrijke moties aangenomen die een betere aansturing van de RDWI (Regionale Dienst Werk en Inkomen) beogen. Er lag een raadsvoorstel voor wat leek een hamerstuk te worden. Maar onze fractie ontdekte dat er onvoldoende waarborgen waren dat de voorgestelde wijzigingen in de aansturing van de RDWI het beoogde resultaat (een betere dienstverlening) zouden hebben. Voor de decentralisaties was het RDWI er alleen voor het werk en inkomen deel. Maar in de afgelopen jaren heeft ze ook belangrijke taken om het sociale domein gekregen. Een domein waar de ChristenUnie/SGP het al een roeping ervaart om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Eén motie garandeerd dat er vanuit Zeist, naast de wethouder Werk en Inkomen, ook een afgevaardigde vanuit het sociale domein zitting neemt in het bestuur van de RDWI. De tweede motie zorgt er voor dat wij kunnen controleren of de RDWI zijn taken op het sociale domein ook daadwerkelijk goed uitvoert.

« Terug