Voor een waardevol Zeist

Nieuwsbodezaterdag 24 februari 2018 20:27

Voor de Nieuwsbode heeft onze lijsttrekker Wouter Catsburg een column geschreven. Doe je nog mee?

“Doe je nog mee?” vroeg onze predikant afgelopen Zondag in de kerkdienst. Het zijn 4 kleine woorden met een enorme impact. De ChristenUnie/SGP heeft als thema  “Voor een waardevol Zeist” gekozen. De vraag “Doe je nog mee?” sluit naadloos aan bij ons thema. Voor een waardevol Zeist is het nodig dat iedereen die dat kan, meedoet. Dat is mijn doel, niet alleen in de politiek, maar ook gewoon als inwoner, Zeist een beetje mooier maken, iedereen mee laten doen. De opdracht uit Jeremia 29:7 geldt voor ons allemaal: “Zet je in voor de bloei van je stad want de bloei van de stad is ook jullie bloei”. We zijn aan elkaar gegeven om samen te leven. En gelukkig doen ook veel inwoners mee. Betaald of onbetaald; als professionele zorgverlener of als mantelzorger; als bladopruimer of als zwerfafval raper; als ondernemer of als belangenbehartiger. Dank voor jullie inzet voor Zeist.

Hoe wil de ChristenUnie/SGP meedoen? Dat zijn soms kleine dingen: zorgen dat je fatsoenlijk over de stoep kan lopen; dat er geen zwerfafval ligt; dat inwoners advies krijgen om onderhoudsvrije groene tuinen aan te leggen (en de stenen er uit halen).
Maar ook andere zaken die het leven in Zeist waardevol maken, Zeist actiever verduurzamen dan tot nog toe gebeurd is. Meer groene initiatieven starten en hier ook extra geld voor vrijmaken.
Er is armoede in Zeist, bij ouderen maar ook bij gezinnen met jonge kinderen. Dat is onverteerbaar. We willen dat deze groepen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daar is extra inzet voor nodig. Per wijk willen we samen met de bewoners een verkeersveiligheidsplan maken. We maken afspraken over de aanpak van onveilige situaties en over de handhaving. Maar ook bij het gezondheidsbeleid willen we meer maatwerk per wijk mogelijk maken.
Wij geloven in de waarde van een collectieve vrije dag voor Zeist, een nog ruimere zondag openstelling van winkels is onnodig en onwenselijk.
Meedoen? Kies 21 maart ChristenUnie/SGP, voor een waardevol Zeist.
Klik hier voor de column zoals deze in de Nieuwsbode is geplaatst

« Terug