ChristenUnie/SGP dient motie in om mensen in de bijstand te ondersteunen

Gebouw RSD buitenkant webversie.jpgdinsdag 15 december 2020 19:11

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat mensen hun werk zijn kwijtgeraakt en in soms een beroep moeten doen op de bijstand. De ChristenUnie/SGP dient vanavond in de gemeenteraad in Zeist een motie in om deze mensen te ondersteunen. Op dit moment worden giften die iemand ontvangt, meestal gekort op de bijstand. Wij stellen voor om in de maanden december en januari tijdelijk deze regel niet toe te passen. Dat betekent dat iemand die in Zeist in de bijstand zit in de periode december 2020 en januari 2021 tot een bedrag van €2000 aan giften mag ontvangen, die vrij te besteden zijn. De gemeente zal deze giften dan niet korten op de bijstandsuitkering. We willen iedereen oproepen om ruimhartig om je heen te kijken en mensen een extra steun te geven nu dat zo hard nodig is!

De tekst van de motie vindt je hier: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/9553389/2/Motie%20vreemd%20aan%20de%20orde%20van%20de%20dag%20Giften%20tijdelijk%20toestaan%20in%20de%20Bijstand%20(gewijzigd)

« Terug