Hoe vergaat het Wouter als wethouder in een nieuw college

College-BenW-Zeist-2022.jpgmaandag 12 september 2022 20:16

Als ik dit schrijf zijn we, als nieuw college, alweer bijna 4 maanden aan de slag. Op 17 mei met een vernieuwde ploeg begonnen.

Laura Hoogstraten (GroenLinks) Angèle Welting (D66), Walter van Dijk (VVD) en ikzelf namens de ChristenUnie-SGP. Laura en ik voor de tweede periode en Angèle en Walter als nieuwe wethouders. Als college werk je intensief samen en je bent gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid. Dit is ook het uitgangspunt in de Nederlandse wet: Collegiaal bestuur. We hebben natuurlijk onze eigen portefeuilles maar het bestuur is een taak van de gezamenlijke bestuurders waar iedere bestuurder (wethouder) verantwoordelijkheid draagt. Er is dus veel tijd geïnvesteerd om elkaar goed te leren kennen en na 4 maanden kan ik wel zeggen dat we als wethouders al goed op elkaar ingespeeld zijn. Het is ook ongelofelijk knap hoe snel Angèle en Walter hun draai in het college maar ook binnen de organisatie hebben gevonden. Mijn eigen portefeuille is deels nieuw en deels vertrouwd (Duurzaamheid, Energietransitie, Mobiliteit, Openbare Ruimte, Dienstverlening, Natuur en Biodiversiteit, Circulaire samenleving en Dierenwelzijn). Veel is er in de vorige periode al in gang gezet wat ook verdere uitwerking in deze periode krijgt. Zaken krijgen extra aandacht zoals biodiversiteit en circulaire samenleving of er verschuiven wat accenten (energietransitie). Ik zie veel zaken uit ons verkiezingsprogramma terugkomen in het coalitieakkoord dat gesloten is. Veel zaken die voor ons als ChristenUnie-SGP belangrijk zijn landen in mijn eigen portefeuille, Ik denk dan vooral aan de zorg voor de schepping die duidelijk terugkomt in onderwerpen als duurzaamheid,
circulariteit, natuur en biodiversiteit. Ik hoop en bid dat het zichtbaar mag worden de komende jaren.

« Terug