Heb jij een stempas ontvangen?

78e61c74-71af-35ed-a26b-c845133e087d.jpgdonderdag 02 maart 2023 21:31

Iedere inwoner van de gemeente Zeist die 18 jaar of ouder is heeft een stempas ontvangen. Op 15 maart worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen gehouden. Maar wat zijn de taken van de Procinciale Staten?

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Nederland is een dichtbevolkt land. Er moet niet alleen ruimte zijn voor de inwoners, maar ook voor infrastructuur, bedrijven, landbouw en natuur.. Het is daarom belangrijk om de ruimte goed te verdelen. Dit is een belangrijke taak voor de provincie. Zij bepaalt waar woningen, bedrijventerreinen en natuurgebieden komen. Daarnaast is de provincie samen met de waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer.

Milieu, energie en klimaat

De provincie moet zorgen voor een veilige en schone leefomgeving. Grote bedrijven die het milieu belasten hebben daarom een milieuvergunning van de provincie nodig. De provincie controleert de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Verder stimuleert de provincie de productie en het gebruik van duurzame energie en wijst zij bijvoorbeeld locaties voor windmolens en zonne-energieparken aan.

Vitaal platteland en natuurbeheer

De provincie moet het platteland leefbaar houden, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende voorzieningen zoals openbaar vervoer, zorg en onderwijs. En door te zorgen dat boerenbedrijven en andere ondernemers op het platteland genoeg kunnen verdienen om hun bedrijf in stand te houden. Een manier om dat te doen is recreatie te stimuleren. Versterking van de natuur is ook een taak van de provincie. Het aanleggen en onderhouden van natuurgebieden en het verschaffen van subsidies voor milieuvriendelijke projecten vallen hieronder.

Regionale bereikbaarheid

De provincie moet ervoor zorgen dat alle regio’s in de provincie goed bereikbaar zijn. Zij is dan ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. Dat geldt niet voor de snelwegen, want die worden door het Rijk verzorgd. Het geldt ook niet voor straten in dorpen en steden, want daar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor. Wel bepaalt de provincie welke bedrijven het openbaar vervoer in en tussen regio’s mogen uitvoeren.

Regionale economie

Elke provincie probeert de werkgelegenheid te bevorderen. Daarom wil zij een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven creëren. Dat kan onder meer door een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en door subsidies voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten.

Cultuur en monumentenzorg

De zorg voor de culturele eigenheid van de provincie behoort ook tot de kerntaken. Het beheer van het cultureel erfgoed en de monumentenzorg liggen voor een deel in handen van de provincie. Sommige monumenten vallen onder de verantwoordelijkheid van het Rijk of van de gemeente.

Toezicht op de gemeenten

Ten slotte controleert de provincie of de gemeenten goed met hun geld omgaan. Provincies bevorderen ook de samenwerking tussen gemeenten en houden toezicht op de kwaliteit van het lokaal bestuur.

In de provincie Utrecht heeft de ChristenUnie 4 statenleden. Daarnaast heeft zij een gedeputeerde. Wat hebben zij de laatste jaren eigenlijk bereikt? Benieuwd naar het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie? Je vindt het op onze site. Daarnaast keizen de statenleden in mei de leden van de Eerste Kamer

 

« Terug