Kritisch over de vierde aanvliegroute Schiphol boven Zeist

vliegtuig.jpgmaandag 12 juni 2023 16:32

Ook in de gemeente Zeist zijn er zorgen omtrent de vierde aanvliegroute. In de vergadering van 23 mei heeft de fractie ChristenUnie-SGP de motie gesteund van o.a GroenLinks waarin het college gevraagd wordt de zorgen van de inwoners te uiten. In onderstaande tekst kun je het standpunt lezen van de ChristenUnie Provincie Utrecht. Henriette Rikkoert licht het toe.

Hoe zijn de ontwikkelingen rond Schiphol? Blijft Schiphol groeien of gaat Schiphol krimpen? Is de vierde aanvliegroute naar Schiphol, die boven Provincie Utrecht langsgaat, gunstig of ongunstig voor het milieu? Tijdens de statenvergadering van 31 mei hebben we weer gediscussieerd over de vierde aanvliegroute. Er werd namelijk een breedgedragen motie ingediend die kritisch is over de aanvliegroute, en het college op pad zou sturen om dit samen met gemeentes over te brengen aan Den Haag. Wij stemden voor de motie, maar wel met de kanttekening dat het een beetje een "not-in-my-backyard"-motie is.

Hieronder volgt onze bijdrage bij het debat:

Op het eerste gezicht is het simpel. Als je de hoeveelheid brandstof bij vliegen wilt beperken, moet je zorgen voor zo kort mogelijke aanvliegroutes. Als je de overlast van het vliegverkeer wilt beperken, moet je zorgen dat de vliegtuigen zo hoog mogelijk aanvliegen en zo steil mogelijk dalen. En dat de vliegtuigen ook weer zo snel mogelijk stijgen en zo hoog mogelijk wegvliegen. Dus we snappen dat de rijksoverheid bezig is met een herziening van het luchtruim, met een vierde aanvliegroute, zodat we geluidsoverlast voorkomen en brandstof besparen.

Maar we praten vandaag de dag niet alleen over de herziening van het luchtruim, we discussiëren eveneens over het aantal vluchten: Wordt het aantal vluchten meer of minder? Blijft Schiphol groeien of gaat Schiphol krimpen? Bij die discussie boeken we bar weinig duurzaamheidssuccessen. Integendeel, we lopen het risico dat een duurzamere inrichting van het luchtruim met een vierde aanvliegroute het mogelijk maakt om het aantal vluchten uit te breiden. Het rijk praat in het ene besluitvormingstraject over de herinrichting van het luchtruim, in een ander traject over het aantal vluchten. Eigenlijk moeten we beide discussies apart voeren, maar voor burger is dit natuurlijk 1 pot nat. Beide discussies gaan over geluidsoverlast en fossiele brandstoffen.

We snappen dus de insteek van deze motie. In veel Utrechtse gemeenten is een vergelijkbare motie aangenomen, en we willen de zorgen van onze burgers en van veel Utrechtse gemeenten en van veel Utrechtse burgers onderstrepen.

Maar aan de andere kant hebben enkele onderdelen van deze motie wel een hoog "not in my backyard" gehalte - de insteek is namelijk wel heel lokaal en niet bovenlokaal. Daarom aarzelen we wel een klein beetje. 

Echter, de uitspraak in het dictum steunen we. Dat geldt ook voor het verzoek aan het college. Daarom zullen we uiteindelijk voor deze motie stemmen.

https://provincieutrecht.christenunie.nl/blog-detailpagina/2023/06/01/Kritisch-over-vierde-aanvliegroute-Schiphol-boven-Utrecht?originNode=11705

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
10A-Gezamenlijke zienswijze Luchtruimherziening d_d_ 09-03-2021 (1).pdf206,9 kBapplication/pdfdownload

« Terug