Motie Bezorgd van de ChristenUnie/SGP en PvdA

Machiel Blokmaandag 01 februari 2016 22:45

Buitengewoon raadslid van de ChristenUnie/SGP, Machiel Blok, heeft zich sterk gemaakt voor een laagdrempelige mogelijkheid om zaken rondom het sociale domein te melden.

Als er iets mis is in de gemeente Zeist met een lantaarnpaal of stoeptegel hoef je maar even te klikken via internet en de melding is klaar. Als burgers (omwonenden, bekenden) bezorgd zijn over het sociale welzijn van een andere burger worden er echter drempels opgeworpen. Er moet minimaal gebeld worden. Burgers zijn steeds meer de extra ogen en oren in de buurt. Zij kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van buurtgenoten, zeker waar het gaat om buurtgenoten die zelf hun situatie niet goed in kunnen schatten of waar het gaat om "zorgmijders".

De ChristenUnie/SGP heeft daarom in een motie, samen met de PvdA gepleit voor een "meldpunt Bezorgd" op internet. Hier kunnen burgers dan specifiek meldingen doen van mensen die niet zelfstandig om hulp vragen waar dat wel nodig is op het gebied van psychiatrie, verslaving, sociaal isolement, vervuiling of overlast. Meldingen komen vervolgens bij de sociale wijkteams die polshoogte kan gaan nemen.

De wethouder gaf aan dat binnenkort het communicatiebeleid rondom sociale wijkteams wordt ge-evalueerd en beloofde onze oproep mee te nemen als mogelijke verbeteroptie. Voor onze fractie een voldoende toezegging om de motie niet in stemming te laten brengen. Uiteraard zullen wij goed in de gaten houden of en hoe uitvoer wordt gegeven aan de toezegging door de wethouder.

« Terug