Opnieuw Motie ChristenUnie/SGP uitgevoerd

Gebrandsch ramendonderdag 24 maart 2016 16:26

Opnieuw is er een motie binnen het sociale domein uitgevoerd. In de raad van januari heeft de ChristenUnie/SGP samen met de PvdA de 'Motie Bezorg" ingediend met als doel de inwoners van Zeist laagdrempelig de mogelijkheid te geven om hun zorgen kenbaar te maken bij de gemeente.

Zie hiervoor ook onze eerdere berichtgeving. Op 22 maart meldde Wethouder Fluitman dat deze knop inmiddels op de website is geplaatst. 

« Terug