Vluchtelingen in Zeist, en wat nu?

DSC02165_aangepastzondag 22 mei 2016 21:37

Stichting Gave, het CDA en de ChristenUnie/SGP organiseren oo 8 juni een avond over vluchtelingen en over wat u kunt doen. U hoort verhalen van een vluchteling zelf. Burgemeester Janssen vertelt wat Zeist doet.

In de gemeente Zeist worden momenteel zo'n 1000 vluchtelingen opgevangen. Wie zijn dit, waar komen ze vandaan, wat is hun verhaal en misschien wel het belangrijkste: wat kunnen we voor hen betekenen? De meeste vluchtelingen komen graag in contact met Nederlanders. Ze willen graag de taal leren, kennismaken met onze gewoonten en gastvrijheid.

In de pers, op internet en televisie hoort en zien we veel over wat er in de wereld en Nederland speelt. Om u te informeren over de specifieke Zeister situatie organiseren stichting Gave en de politieke fracties van het CDA en de Christenunie/SGP op woensdag 8 juni een informatieavond voor iedereen die meer wil weten over de Zeister situatie en zich eventueel wil inzetten voor de vluchteling binnen onze gemeentegrenzen.

Op deze avond zal burgemeester Janssen zal ingaan op de actuele opvangsituatie in Zeist. Ook zal één van de vluchtelingen die in Zeist wordt opgevangen zijn verhaal vertellen. Stichting Gave en het platvorm Welkom in Zeist zullen praktische tips en informatie geven aan de aanwezigen.

Stichting Gave heeft alle ervaring en kennis in huis om kerken en vrijwilligers te ondersteunen die contact met vluchtelingen willen leggen en onderhouden. Gave wil hen inspireren om Gods liefde uit te delen en gastvrij te zijn.

U bent op 8 juni vanaf 19.45 uur van harte welkom in het Lichtpunt, Boulevard 2 in Zeist (bij de Nieuwe Kerk). Iedereen is welkom

« Terug