Houtenergiestation Zeist (II)

Zeister Bos1woensdag 14 december 2016 21:35

In de raadsvergadering van 6 december stond het bestemmingsplan Houtenergiestation (HES) op de agenda. Al eerder hebben wij hierover geschreven. Een bijzonder ingewikkeld dossier. Het gaat over duurzaamheid, uitstoot, subsidies en vooral veel tegenstrijdige wetenschappelijk publicaties. En tja.... wij zijn geen specialisten op het gebied van de mate van duurzaamheid en moeten op het oordeel van anderen varen of de uitstoot van de HES nu wel of niet de luchtkwaliteit ernstig aantast in het gebied rond Dijnselburg. We hebben goed geluisterd naar omwonenden en hun zorgen, we zijn naar bijeenkomsten geweest met experts voor en tegen de HES. Machiel Blok van onze fractie heeft zich uitgebereid ingelezen in de materie. Uiteindelijk was er toch nog veel twijfel binnen onze fractie of dit wel de juiste manier was om te verduurzamen. Andere gemeenten (Utrecht, Almere, Hilversum) zijn ook bezig met een Biomassa centrale, is er dan voldoende aanvoer van snoeihout? Of worden bossen "ge-oogst" om maar verbrandingsmateriaal te kunnen leveren. Dit terwijl snoeihout achterlaten in het bos weer goed is voor de biodiversiteit van het bos. En de uitstoot, niet alle typen uitstoot waren meegenomen. En hoewel de uitstoot binnen de normen bleef werd de luchtkwaliteit toch een beetje minder.

Voor de vergadering boden verontruste omwonenden maar liefst ruim 1100 handtekeningen aan de raad aan. Een duidelijk signaal dat de grote zorgen die er zijn niet weggenomen waren. Alles meewegende hebben wij daarom besloten tegen het plan te stemmen. Niet omdat we denken dat het een slecht plan is, maar we zijn ook niet overtuigd dat het een goed plan voor Zeist is. Ook onze zorgen waren niet weggenomen. 

Bij veel partijen bleken nog veel twijfels te zijn. Een orde voorstel om het bestemmingsplan van de agenda te halen werd daarom ook met een ruime meerderheid aanvaard. De wethouder werd huiswerk meegegeven eerst te komen met een visie op de verduurzaming van energie voorziening in Zeist. Alleen dan kan de raad een goede overweging maken of plannen zoals een HES de beste oplossing is voor Zeist.

« Terug