Ondertekening Manifest Vluchtelingen en Statushouders

MLB_Ondertekening_Manifest_Vluchteling_161206__M1B1749vrijdag 23 december 2016 21:09

Heel Zeist zet zich in voor een goede opvang en integratie van vluchtelingen. Dat is de boodschap van het Manifest Vluchtelingen en Statushouders. De ondertekening door alle fractievoorzitters van de gemeenteraad vormde dinsdag 6 december 2016 de start van een estafette-ondertekening in Zeist. Daarbij wordt organisaties en inwoners gevraagd zich aan te sluiten bij de boodschap, door het manifest mede te ondertekenen. Zo wordt het manifest breed gedragen.

Estafette-ondertekening

De raad startte de estafette-ondertekening door het manifest door te geven aan het GIDSnetwerk Zeist, de R.K. Woningbouwvereniging Zeist en het vrijwilligersplatform Welkom in Zeist/Soesterberg. Vertegenwoordigers van deze organisaties ondertekenden het manifest en geven het op hun beurt weer door aan een volgende organisatie of inwoner van Zeist. In juni 2017 moet het manifest weer terugkeren bij de raad. Het streven is dat het tegen die tijd ondertekend zal zijn door heel veel mensen, organisaties en instanties in Zeist.

Dialoog

Naar aanleiding van de komst van de noodopvang in Kamp van Zeist heeft de gemeenteraad eind vorig jaar het college van burgemeester en wethouders opgeroepen een dialoog op gang te brengen en te houden rondom de opvang van vluchtelingen in de gemeente. Het resultaat was een groot aantal bijeenkomsten door het jaar heen. Uit de vele gesprekken bleek dat behoefte bestond aan een algemeen kader hoe wij als samenleving in Zeist omgaan met vluchtelingen en hoe we met elkaar willen samenleven. Het manifest voorziet in deze behoefte biedt houvast voor alle te voeren gesprekken en acties die daaruit voortvloeien.

Passend in traditie

Een plek bieden aan mensen die dat nodig hebben, past in de traditie van Zeist. Dat is in deze tijd actueler dan ooit. Samen met organisaties, bedrijven en inwoners van Zeist slaan we de handen ineen om mensen zich welkom te laten voelen, een nieuw thuis te bieden. Maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners bouwen samen aan de toekomst van vluchtelingen, en aan die van Zeist.

Het manifest lezen en ondertekenen? Klik dan hier.

« Terug