Voorlopig geen keuze voor Rubbergranulaat

Sportparkzaterdag 11 november 2017 12:55

Door een motie van de ChristenUnie/SGP wordt de keuze voor type kunstgras in Zeist uitgesteld. Ook gaat duurzaamheid meewegen in keuze.

Met het aannemen van het RV masterplan Buitensporaccomodaties is ook besloten een aantal kunstgrasvelden aan te leggen. Er wordt geen duidelijke keus gemaakt welk type kunstgras er gebruikt gaat worden. Slechts voor één veld wordt gekozen voor het veilige en milieuvriendelijke TPE. Voor de rest van de velden is de keuze afhankelijk van 'prijs-kwaliteits verhouding'. Het lijkt er op of er gekozen wordt voor Rubbergranulaat. De raad is het unaniem met ons eens dat deze keus nu nog niet verstandig is. Volgens het RIVM is rubbergranulaat volgens de huidige Europese normen weliswaar veilig, maar het RIVM adviseert een aanpassing van de normen. De meeste rubbergranulaten voldoen dan niet meer aan de eisen. Met de motie wordt besluitvorming over type kunstgras uitgesteld totdat het RIVM zijn onderzoek naar rubbergranulaten heeft afgerond. Tot die tijd wordt er niet gekozen voor rubbergranulaat. Tevens wordt bij de keuze van kunstgras nadrukkelijk het duurzaamheidsaspect meegenomen. Dit is een grote winst!

« Terug