Toch fietspad door ecologisch kwetsbaar gebied?

IMG_2952zaterdag 11 november 2017 10:29

VVD, D66, Seyst.nu, CDA en GroenLinks zetten deur open voor fietspad door natuurgebied naar Utrecht Science Park

Het leek allemaal zo duidelijk. De gemeenteraad van Zeist had unaniem uitgesproken dat zij geen nieuwe fietsverbinding wenst tussen de Kromme Rijnlaan en de Bisschopslaan, dwars door een natuurgebied met hoge ecologische waarde.

Toch diende VVD, D66, Seyst.nu en nota bene GroenLinks een motie 'vreemd aan de orde van de dag' (dit is een motie die geen verband houdt met één van de raadsvoorstellen die op de agenda staan). In deze motie wordt de gesloten deur weer op een kier gezet om toch een fietspas mogelijk te maken, mits deze maar rekening houdt met de ecologische waarden van het gebied. Tja....dat is een zeer ruim begrip. Dat GroenLinks mede indiener was wekte allom verbazing, zij hebben immers altijd tegen het fietspad geageerd. 

De ChristenUnie/SGP vindt dat de huidige fietsverbinding geoptimaliseerd dient te worden. Hier zijn ook mogelijkheden voor. De Bisschopsweg kan veel veiliger gemaakt worden voor fietsers zodat er een veilige fietsverbinding komt met De Uithof/Utrecht Science Park

« Terug