Kerst(stemming)

Pietvrijdag 22 december 2017 00:24

Wat hebben Kerst en stemmen met elkaar te maken?
Deze vraag stelt Pieter Verolme in de politieke column voor de Nieuwsbode. Helaas is door technische redenen de column niet geplaatst. Maar hier kunt u hem alsnog lezen!

Wat hebben Kerst en stemmen met elkaar te maken?

Zo vlak voor de kerst kom je vaak het woord “Kerststemming” tegen. Het zette me aan het denken. Niet met betrekking tot de lichtjes, de sfeer en de gezelligheid, die de decembermaand altijd weer bijzonder maken.  Maar het woordje “Kerststemming” bracht in mijn gedachten een bruggetje tot stand tussen het begrip Kerst en stemmen. En met stemmen doel ik dan op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Kerst heeft natuurlijk niets met stemmen of verkiezingen te maken, maar het bracht me wel bij de vraag op welke wijze de boodschap van Kerst in het denken en handelen ChristenUnie/SGP een plaats heeft.

Kerst is de boodschap van “God met ons”. Voor de ChristenUnie/SGP is dit onvoorstelbare gegeven het fundament van ons handelen. God bemoeit zich met mensen. “In mensen een welbehagen”, zongen de engelen. Een bron van motivatie en inspiratie. Wij geloven dat het christelijke geloof voor iedereen waardevol is en het beste morele fundament biedt voor het samenleven van mensen en voor ons politieke handelen.

Want zoals God de mensheid niet aan zijn lot over laat en Jezus naar deze aarde kwam om ons te redden, is er ook geen beter voorbeeld dat ons leert om te zien naar elkaar.
Liefde is hier een centraal thema: God liefhebben boven alles, en onze naaste zoals we onszelf liefhebben. Een leven volgens christelijke waarden en normen is goed voor de gehele samenleving. Zó kan ieder mens verantwoordelijkheid nemen en tot zijn recht komen.

De ChristenUnie/SGP streeft naar een samenleving waarin we omzien naar elkaar en naar onze leefomgeving(sociaal). En waar we voorwaarden scheppen zodat iedereen kan participeren (werk en inkomen). Een wereld die leefbaar blijft (milieu), ook voor onze kinderen: waar iedereen meetelt en mee kan doen.

Zo heeft de Kerstboodschap ons veel te zeggen hoe we als mens in verhouding tot God en tot elkaar staan. Als ChristenUnie/SGP willen we dat in praktijk brengen bij het inrichten van onze samenleving.

Goede Kerstdagen!

« Terug