Wethouder en fractie weer aan de slag

Gebakjeszaterdag 02 juni 2018 15:39

Op 22 mei is Wouter Catsburg geïnstalleerd als wethouder, Pieter Verolme en Julian Wassink-de Stigter als raadsleden en Machiel Blok als buitengewoon raadslid.

Met de woorden "Zo waarlijk helpe mij God almachtig" werden we geïnstalleerd. En die afhankelijkheid van onze God ervaren we en we zullen zijn kracht, wijsheid en nabijheid nodig hebben de komende vier jaar. Vanaf de verkiezingen tot aan de installatie op de 22e mei was het rustig wat betreft raadsvoorstellen en informatiebijeenkomsten. Wouter en Pieter voerden intensieve coalitiegesprekken. Er was regelmatig contact met de fractie en de besturen om elkaar te informeren. Op 30 april konden de onderhandelingen afgerond worden, en in het geval van Wouter de huidige baan opgezed worden.

De ChristenUnie/SGP mag (weer) een wethouder leveren en dat is bijzonder. Wouter gaat zich richten op de portefeuilles duurzaamheid, verkeer, openbare ruimte en ICT. Waarbij vooral duurzaamheid natuurlijk, vanuit onze zorg voor de schepping, een mooie portefeuille is. Maar natuurlijk zijn verkeer en de opnebare ruimte zaken waar u en ik dagelijks mee te maken hebben en deze portefeuilles hebben een hoge impact. Lees social media maar eens door (al is het soms beter om dat niet te doen....).

Binnen de fractie zijn de portefeuilles voorlopig weer verdeeld, de fractie is nog op zoek naar een nieuw buitengewoon raadslid. Pieter wordt de nieuwe fractievoorzitter als opvolger van Wouter.

 

« Terug