We gaan het helemaal anders doen!

IMG_4087 (2)zaterdag 02 juni 2018 16:04

De coalitiepartijen VVD, GroenLinks, CDA en de ChristenUnie/SGP hebben ambities afgesproken voor de komende jaren. Samen met andere partijen en de samenleving willen we invulling geven aan die ambities.

Het was best even wennen zo met elkaar. Voor de onderhandelaars van GroenLinks en de ChristenUnie/SGP was het allemaal nieuw en voor onze partij was het alweer 16 jaar (2002-2006) geleden dat we een wethouder mochten leveren. De hele raad had de wens uitgesproken voor een akkoord op hooflijnen, geen dichtgetimmerd akkoord waar alle coalitiepartijen hun wensen in konden verwezenlijken. En toch wil je de komende vier jaar zaken voor elkaar krijgen in Zeist. Na diverse gesprekken zijn we er samen uitgekomen. We formuleren onze ambities voor Zeist, geen of weinig concrete voorstellen. Dit laat ruimte aan de andere partijen en aan de samenleving om invulling te geven aan die ambities. Wij als politiek hebben de wijsheid niet in pacht, we willen gebruik maken van de kennis en kunde van onze inwoners. We hebben afgesproken dat de raad hier verder mee aan de slag gaat. Na de zomer starten we een proces om te komen tot een inwoners akkoord met daarin concrete punten om onze ambities te verwezenlijken. 

U kunt daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Hoe? Dat wordt nu uitgewerkt, maar wij zullen u daar uiteraard van op de hoogte houden. 

« Terug