Algemene Beschouwingen okt 2021

Schermafbeelding 2021-02-17 202624.pngdinsdag 26 oktober 2021 17:01

De eerste Algemene Beschouwingen die Julian Wassink als fractievoorzitter mag uitspreken, zie ik als een mooie kans om te laten zien waar wij voor staan.
Ik beloof u dat deze Algemene Beschouwingen niet blijven hangen in algemene dingen, maar dat we ook zeer concreet kunnen zijn over onze plannen.
Christelijk-sociaal, met hart voor de kwetsbaren in de samenleving, met oog voor groen en milieu en gericht op constructieve samenwerking.

Dit kenmerkt de ChristenUnie/SGP in Zeist.

Bekijk de video https://youtu.be/rUbSem3Qa6c

Christelijk-sociaal betekent voor mij dat we vanuit onze geloofsovertuiging en de opdracht van Jezus zoeken naar het beste voor de mensen om ons heen en een licht zijn in de stad of het dorp waar je woont.

Het beste voor onze gemeente Zeist, voor iedereen die hier woont, wie je ook bent of wat je achtergrond ook is.

Er zijn veel mensen in Zeist die zich sociaal, financieel en maatschappelijk erg goed kunnen redden. Voor buitenstaanders is Zeist soms zelfs een dorp waar veel rijke mensen wonen die hun schaapjes op het droge hebben.

We moeten echter niet vergeten dat Zeist ook een grote groep inwoners heeft die het sociaal, financieel en maatschappelijk niet redden, ondanks hun grote inspanningen.

Door ziekte, een lichamelijke aandoening, (van henzelf of iemand waar ze voor moeten zorgen), door een taalbarrière, door ervaringen uit het verleden, en vul het verder maar in.

Voor die mensen is het lastig om mee te doen in de samenleving die snel verandert.

Zeker met de actuele prijsstijgingen voor wonen, energie en boodschappen.

Het is de missie van de ChristenUnie/SGP om er voor die mensen te zijn en iedereen als volwaardig mens te zien.

Dat brengen we in de praktijk door te zoeken naar de beste manieren om onze grote welvaart samen te delen.

Om op die manier tot een beter welzijn voor iedereen te kunnen komen.

Dat kan financieel, zoals we in deze begroting doen, bijvoorbeeld door de capaciteit van het centrum voor Jeugd en Gezin uit te breiden.

Als jonge vader heb ik de afgelopen maanden gemerkt hoe belangrijk een goede start voor een kind is en dat goede zorg daarbij cruciaal kan zijn.

Maar het verhogen van welzijn voor iedereen kan ook door elkaar te ontmoeten, door vrijwilligerswerk te doen bij kwetsbare mensen, door je te laten raken door het verhaal van de ander. Dit is een realistisch ideaal, omdat ontmoeting, contact en omzien naar elkaar één van de belangrijkste basisbehoeften is van ieder mens.

Door dit ideaal na te streven, bouwen we aan een sterke gemeenschap die mensen gelukkig maakt, een plek geeft en steunt waar dit nodig is.

Een mooi voorbeeld is de aanpak die gekozen wordt in Vollenhove vooruit.

Waar woningen toegewezen worden naar lokaal maatwerk.

Waarbij er dus niet puur financieel wordt gekeken, maar ook gevraagd wordt om een bijdrage te leveren aan de buurt, aan de gemeenschap.

Juist dit soort initiatieven zijn voor de ChristenUnie/SGP erg belangrijk.

Hoe we in Zeist naar elkaar omkijken, vinden we ook terug in de begroting van 2022.

We geven 44 miljoen uit aan meedoen, dat is de bijstand, integratie en onderwijs.

40 miljoen aan de zorg en 22 miljoen aan vitale gemeenschappen.

Dat zijn enorme bedragen, die door dit college zorgvuldig worden uitgegeven.

Maar de ChristenUnie/SGP ziet ook ruimte voor verbetering.

We hadden forse tekorten in het Sociaal domein, doordat er in Den Haag keuzes zijn gemaakt die het werk van de gemeente moeilijker maken.

Er is veel werk verzet door de Inwoner Advies Commissie, om het geld bij elkaar te schrapen om de begroting rond te krijgen.

En ook het college heeft duidelijke keuzes gemaakt, die er voor zorgen dat Zeist financieel gezond kan blijven.

Bijvoorbeeld

Maar het is duidelijk dat we niet elk jaar weer willen bezuinigen of belastingen verhogen.

Dus er moet een structurele oplossing komen.

Dit voorjaar heeft de ChristenUnie/SGP een motie ingediend die toen nog niet in stemming is gebracht.

Wij denken dat een Taskforce met ook externe betrokkenen met een frisse blik zouden moeten kijken naar hoe wij in Zeist de kosten in het Sociaal Domein in evenwicht kunnen brengen.

In de Algemene Beschouwingen van de afgelopen acht jaar hebben wij daar keer op keer aandacht voor gevraagd en ondanks de inspanningen van dit college, blijft het lastig om die kosten in balans te brengen.

Er wordt nu gewerkt aan een datasturing voor inkoop in het Sociaal Domein om actief te kunnen sturen op instroom, doorstroom en uitstroom, zo lees ik in de begroting.

Maar de taskforce die wij voorstellen zou nog een stap verder kunnen gaan door te kijken naar een rechtvaardige verdeling van de middelen.

De vraag hoe en waaraan geld wordt uitgegeven kan inmiddels worden beantwoord, maar de vraag waarom we ergens geld aan uitgeven willen wij ook beantwoorden.

Nogmaals, met alle waardering voor het werk dat al gedaan is, maar met het doel voor ogen dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving niet de dupe worden van tekort aan geld.

Voordat u vraagt, waar gaan we zo’n taskforce dan uit betalen?

Het innovatiebudget heeft als doel: het stimuleren van innovatie door inspiratiesessies en procesonderzoeken.

Deze taskforce zou daar wat ons betreft perfect op aansluiten.

We zijn wel alvast benieuwd hoe het college aankijkt tegen dit idee.

Een laatste punt dat ik hier wil maken is de betaalbaarheid van wonen voor jongeren en starters.

We zien dat jongeren Zeist verlaten of veel betalen voor een huis met de bijbehorende hoge woonlasten die dat met zich meebrengt.

Tegelijkertijd zien we ouderen hun grote gezinswoning wel willen verlaten, maar ook niet een betaalbare plek kunnen vinden waar zij kunnen wonen.

Wat we in Zeist nodig hebben is een ambitieus woningbouwprogramma dat gericht is op twee woningtypen.

Betaalbare woningen voor ouderen en middeldure huur.

De plekken in Zeist waar we het woningtekort met inbreiding kunnen oplossen, zijn wel zo’n beetje op.

Dus we hebben een nieuwe woonwijk nodig.

Een nieuw college zou zich na de verkiezingen moeten richten op het ontwikkelen van zo’n woonwijk.

Wij zullen in de komende maanden onze ideeën over zo’n woonwijk verder bekend maken.

Om te zorgen dat we ook na de verkiezingen ruimte hebben om onze ambities waar te maken, is het verstandig om nu op het geld te letten.

Dus ook meevallers in de komende tijd niet gelijk uit te geven.

Christelijk-sociaal, met hart voor de kwetsbaren in de samenleving, met oog voor groen en milieu en gericht op constructieve samenwerking.

Dat is wie wij zijn en hoe wij naar de toekomst kijken.

« Terug