Waarom werken de ChristenUnie en SGP in Zeist samen?

samenwerking SGPmaandag 17 januari 2022 19:59

Een vraag die we regelmatig krijgen. Omdat we een duidelijk beeld hebben waar de partijen voor staan vanuit Den Haag, lijkt de samenwerking onlogisch. Toch wordt er door de leden weer gekozen voor een samenwerking.

Waarom zit de ChristenUnie met de SGP in één fractie in Zeist?
“Laten we kijken wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt” Het zijn belangrijke woorden die, door de jaren heen, vaak uitgesproken worden als het over de samenwerking met de SGP gaat. De samenwerking met de SGP in Zeist is er al vele jaren. Eerst als samenwerking tussen de RPF, GPV (samen ChristenUnie sinds 2000) en de SGP en sinds 2000 dus als samenwerking tussen 2 partijen.


Wat bindt ons?
In ons handelen als ChristenUnie streven we naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Met dit streven voelen we ons verbonden met de SGP. De liefde tot God en onze naaste maken ons broeders en zusters. Daarin herkennen we ons en dat zorgt ook voor een prettige en constructieve samenwerking in de raadsfractie.


Maar ook praktisch
Als gezamenlijke fractie hebben we in het recente verleden steeds 2 zetels gehaald door de samenwerking. De taken en dossiers kunnen verdeeld worden en ieder raadslid kan zijn/haar
talenten volop inzetten waar hij of zij een warm hart voor draagt. Onze stem wordt zo goed gehoord en we kunnen een constructieve bijdrage leveren in de raad. Als resultaat daarvan zijn we ook lokaal een interessante coalitiepartner en hebben we deze periode (2018-2022) een ChristenUnie-SGP wethouder.


Samenwerking is niet vanzelfsprekend
Het zijn de leden van de ChristenUnie die wel of niet voor deze samenwerking kiezen. Tijdens de ledenvergadering op 28 juni zijn alle voor en nadelen besproken over deze samenwerking. Het merendeel van de leden is van mening dat het goed is om de komende vier jaar weer samen te werken met de SGP. Vandaar dat er weer een samenwerkingsovereenkomst is getekend.


Maar er zijn grote verschillen tussen de ChristenUie en de SGP
We kennen veelal het DNA van iedere partij vanuit de landelijke politiek. Vanuit die bril is het wel wat vreemd dat we al zo lang samenwerken in Zeist. Niet voor niets zijn het 2 verschillende partijen. Meest in het oog springend is natuurlijk het verschil vrouwenstandpunt. De ChristenUnie staat voor een andere positie voor de vrouw. Al jaren lang heeft de ChristenUnie vrouwen als minister en dames hoog op de lijst. De partij kent een groot hart voor het vluchtelingenbeleid. Als rentmeester van de aarde zien we onze opdracht met een grote verantwoording. We zetten graag toonaangevend in op duurzaamheid. De ChristenUnie is duidelijk een andere partij.


Zijn die verschillen er ook in Zeist?
Om maar gelijk duidelijkheid te geven: lokaal in Zeist zijn er nauwelijks verschillen in opvattingen. Binnen de SGP in Zeist is er bijvoorbeeld ruimte voor vrouwen om een actieve rol in de politiek te spelen. Zo heeft de SGP Zeist een vrouw hoog op de lijst geplaatst en staan bestuursfuncties binnen SGP Zeist open voor vrouwen. Het (landelijke) beeld rond het vrouwenstandpunt speelt dus niet in Zeist. Ook op sociaal gebied en duurzaamheid vinden we een christelijk sociaal partner in de SGP en sluiten onze standpunten uitstekend op elkaar aan. Daarnaast spelen er op lokaal niveau natuurlijk ook andere onderwerpen waar onze stem voor gevraagd wordt. Waar moet een nieuwe woonwijk komen met als uitgangspunt nul op de meter? Hoeveel geld besteden we aan de jeugdzorg? Kunnen we instemmen met de verhuizing van de gemeentewerf? Met al dit soort issues zien we een christelijk sociale partner in de SGP. De landelijke verschillen zijn lokaal nauwelijks aan de orde. Door onze samenwerking is onze stem groter.


Vanzelfsprekend blijft deze samenwerking niet
Iedere vier jaar wordt er weer met beide besturen en leden over gesproken. We stellen samen een overeenkomst op. In een van de artikelen is ook opgenomen dat zowel de ChristenUnie als de SGP een eigen standpunt in kan nemen als gezamenlijk optreden vanuit de fractie niet strookt met de identiteit van de partij. Zo geven we elkaar ruimte om dicht bij ons zelf te blijven.

Heb je nog vragen over deze samenwerking? We horen het graag.

« Terug