Bestemmingsplan Buitengebied Zuid West

DSCN1944maandag 11 april 2016 22:44

Misschien wel één van de belangrijkste bestemmingsplannen voor Zeist. In ieder geval het bestemmingsplan die het grootste gebied bestrijkt, van de Lage Grond tot ongeveer het stationsgebied Driebergen-Zeist

De gemeente Zeist is een prachtig groene gemeente, bijna ingeklemt tussen groen. En ook binnen de gemeente zelf, veel bomen, parken en groene gebieden. Dit bestemmingsplan gaat vooral over het groen houden van dit gebied en dat vinden wij positief. Grondtoon in dit bestemmingsplan is groen blijven tenzij.... maar toch.... Dit bestemmingsplan biedt wel mogelijkheden tot bouwen in het groen. Vooral in het gebied achter de Bunsinglaan (Klein De Breul) wil een ontwikkelaar bouwen. Omdat er nog zoveel onduidelijkheid is, er wordt nog volop gesproken met partijen, is dit gebied uit het bestemmingsplan gehaald. Overigens is vreemd dat alleen met planmakers gesproken wordt en niet met de omwonenden. Volgens de wethouder was dat nog niet nodig omdat er nog niets concreets is. Raar natuurlijk want als er wel iets concreets ligt is het waarschijnlijk al te laat om er nog wat aan te doen. Maar daar komen we in het debat nog wel op terug. Ons uitgangspunt is dat dit gebied groen blijft en er niet, verpreid over een groot gebied villa's worden gebouwd. Voor agrariërs die al generaties lang hier hun bedrijf hebben moet er ruimte zijn om uit te breiden. Doordat een ontwikkelaar grond opkoopt wordt dit vrijwel onmogelijk, want onbetaalbaar, voor de agrariërs in dit gebied. Daarnaast zien we elke keer weer dat nieuwe woningen in agrarisch gebied voor conflicten zorgen. Nieuwe bewoners willen wel de lusten (groene omgeving) willen maar niet de lasten (werkzaamheden van de agrariërs). En dat terwijl er boerenfamilies wonen die al voor de 4 of 5e generatie hier hun bedrijf hebben. 

« Terug