Gebiedsvisie WA Hoeve

WA Hoevezaterdag 25 februari 2017 20:30

Stichting Altrecht heeft aangegeven Den Dolder te willen verlaten. Hiermee komt het gebied waar de WA Hoeve gevestigd is beschikbaar voor een andere bestemming. Een projectgroep, samengesteld uit (uiteraard) Altrecht, omwonenden en belangengroepen hebben hiervoor een plan uitgewerkt, de gebiedsvisie WA Hoeve

Deze gebiedsvisie is in de raad van januari behandeld. Vanuit onze fractie is er veel bewondering voor het werk dat door de projectgroep is verzet en het document dat is opgeleverd. Het proces voor het opmaken van de gebiedsvisie is niet altijd even soepel verlopen maar het eindresultaat mag er zijn. Een goed doordacht en acceptabel plan voor (bijna) alle partijen. De groene groepen hebben niet meegedaan aan de ontwikkeling van de visie, zij vinden dat het hele gebied groep moet worden/blijven, geen woningbouw in dit gebied. Vanuit onze fractie (en vanuit vrijwel de hele raad) was er maar 1 belangrijk punt dat gemist werd: de verdeling van woningen over de verschillende doelgroepen. Vanuit de visie zou het mogelijk worden om alleen dure woningen te bouwen, dit is niet de intentie van het stuk maar kon wel het gevolg zijn. Omdat juist in Zeist er erg veel vraag is naar middeldure huur en koopwoningen vond de ChristenUnie/SGP dat, in de uitwerking van het woningprogramma, de woonvisie van toepassing moet zijn. Deze garandeert namelijk een eerljke verdeling van woningen. De woonvisie was door het collega niet als eis meegegeven aan de projectgroep, deze groep was daarom not amused over het alsnog van toepassing van de woonvisie. Wat de ChristenUnie/SGP betreft heeft het college ten onrechte de woonvisie niet van toepassing verklaard en heeft de raad in januari deze fout van het college alsnog gerepareerd. Door een amendement is het raadsvoorstel aangepast waardoor bij de uitwerking van de gebiedvisie alsnog de woonvisie als uitgangspunt wordt gehanteerd.

« Terug