Centrum Zeist vernieuwt update

Centrum Zeistzaterdag 25 februari 2017 20:45

Als fractie vinden we het belangrijk u op de hoogte te houden van hoe wij de ontwikkelingen in het centrum van Zeist volgen. Hier een korte update.

U merkt het als u in het centrum van Zeist loopt, er wordt veel gedaan. De grootste ingreep in inmiddels achter de rug (sloop tunneltje) en op korte termijn zal er begonnen worden aan het nieuwe marktplein en vervolgens aan de overige onderdelen van het centrumplan. We zien gelukkig dat er weer ondernemers zijn die zich in Zeist centrum willen vestigen of hun zaak willen uitbouwen. Uiteraard zijn wij ook verontrust over de leegstand en de winkeliers die verdwijnen. Voor landelijke ketens lijkt Zeist gewoon te klein geworden. 

Verkeersgevolgen: Afgelopen weken zijn we geïnformeerd over de verkeersgevolgen van de maatregelen in het centrum. Bij het aannemen van de centrumvisie heeft de ChristenUnie/SGP hier een duidelijk voorbehoud bij gemaakt. Wat zijn de gevolgen en zijn die acceptabel. Uit de berekening die deze week zijn gepubliceerd blijkt dat, over het algemeen, de verkeerseffecten acceptabel zijn. Natuurlijk zijn er straten die (veel) meer verkeer te verduren krijgen maar er zijn ook straten waar het echt verkeersluwer wordt. Speciale aandacht vragen wij toch voor de Lindenlaan die veel meer verkeer te verwerken krijgt en waar er veel fietsverkeer is van scholieren. Het college geeft aan voor de Lindenlaan nog verkeersmaatregelen te treffen waardoor verkeer afneemt en veiliger moet worden. We zullen dit scherp in de gaten houden.

Hoe komt het eruit te zien. op de site van Zeist Vernieuwd is een animatie te zien hoe het centrum er ongeveer uit komt te zien. Het is natuurlijk een 'gelikte arts-impression' maar geeft wel een goed beeld van het nieuwe centrum. In ieder geval het bekijken waard. Klik hier om naar de site van Zeist Vernieuwd en de animatie te gaan.

Gevels: Onderdeel van het verbeteren van het centrum is een kleine subsidie die de gemeente geeft als winkeliers hun gevels verfraaien. Deze subsidie is succesvol en inmiddels zijn er diverse panden aangepakt of worden binnenkort verfraaid. Denk aan pand Kramer en Van Doorn en C'est Bon en straks het al heel lang leegstaande pand waar de Free record shop heeft gezeten (waar Cartney naar toe verhuisd). 

U zult dus de komende tijd best wel eens wat overlast ondervinden van de werkzaamheden, maar net als de verbouwing thuis: het eindresultaat zal de moeite waard zijn!

« Terug