Gramserweg Austeritz

Gramserwegzaterdag 25 februari 2017 20:31

Je zou haast zeggen Grrrrramserweg. Wat een "makkelijke" wijziging bestemmingsplan leek te worden bleek toch een plan met een staartje.....

Wijziging bestemmingsplan Gramserweg stond op de agenda. Een bouw- sloopbedrijf in het midden van Austerlitz wil verplaatsen naar Den Dolder. Op het terrein in Austerlitz komen woningen in plaats van een een (overastgevend) bedrijf. Omdat de bestemming van het terrein "bedrijfsmatig" is moest de bestemming wijzigen in "wonen". Nou dat lijkt appeltje eitje, iedereen blij toch? Maar nee. De oude raadszaal zat vol met insprekers. Vele tegen, enekele voor het wijzigen van de bestemming. Wat bleek? Direct omwonenden gaven aan helemaal geen last van het bedrijf te hebben en juist meer "last" verwachten van woningen i.v.m. privacy en 24/7 aanwezigheid van mensen terwijl het bedrijf in weekenden en 's avonds verlaten is. Tja... zoals Hans Goorhuis van de PvdA het verwoordde: "een duivels dilemma". 

Er is namelijk geen overlast omdat het bedrijf zich moet beperken in zijn bedrijfactitivteiten, de bedrijfsvoering van het bedrijf (met 8 man personeel) komt in gevaar als er niet verplaatst wordt. Hiervoor is geld nodig en dus moet het terrein verkocht worden voor woningbouw (4 woningen). Direct omwonenden vrezen vooral aantasting van privacy, en dat kunnen wij ons goed voorstellen.

Voor de ChristenUnie/SGP fractie was het uiteindelijk een kwestie van plussen en minnen die resulteerde in een stem voor de wijziging van het bestemmingsplan. Hoewel de tegenstanders hebben aangegeven te zullen gaan procederen hopen we van harte dat er alsnog gesprekken zullen komen tussen initiatiefnemer en omwonenden om tot een voor beide acceptabel plan te komen. 

« Terug