Beschouwing van de Algemene Beschouwingen

Gebrandsch ramenzaterdag 31 oktober 2015 19:01

Dinsdag 27 oktober waren in het gemeentehuis de algemene beschouwingen over de begroting 2016 van het college van VVD, D66, Seyst.Nu en het CDA. En eerlijk gezegd, het viel niet mee....

Dinsdag 27 oktober waren in het gemeentehuis de algemene beschouwingen over de begroting 2016 van het college van VVD, D66, Seyst.Nu en het CDA. En eerlijk gezegd, het viel niet mee....een erg lange zit waarbij de politieke duiding van de begroting bij veel partijen ontbrak. De lokale coalitie partner presteerde het zelfs om meer dan 20 minuten aan het woord te zijn met vooral vragen stellen en verder alles wel goed te vinden....enige visie ontbrak totaal. D66 had het over "betekenisvolle" politiek...maar wat betekent....? De VVD claimde toch min of meer het succes van het goed verlopen van de decentralisaties...gelukkig wees coalitiepartner D66 hen terecht, dat de decentralisaties in Zeist, vooralsnog, soepel verloopt is te danken aan het werkveld, de ambtenaren en aan alle partijen in de raad.

Na de schorsing vond de beantwoording van het college plaats. Zoals te verwachten kwamen werden daar geen verrassende wendingen in de begroting. In de tweede termijn van de raad ontspon zich nog een aardig debatje aangezwengeld door de PvdA. Karst Schuring nam afstand van de erg liberale koers die het CDA en VVD binnen de coalitie varen. Zowel het CDA als de VVD houden niet op te benadrukken dat de overheid zich moet terugtrekken en dat de burgers zich vooral zelf maar moeten redden.

« Terug