Onrust over Sportservice Zeist

Voetballende kinderenzaterdag 31 oktober 2015 19:00

De afgelopen week is er veel onrust ontstaan bij kinderen, ouders, sportverenigingen, scholen en andere organisatoren van sportieve bijeenkomsten in Zeist. Aanleiding was een bericht van Sportservice Zeist dat de gemeente zou stoppen met het werk van Sportservice Zeist.

Onze fractie kreeg, net als andere fracties, bijna 150 mailtjes van verontruste inwoners. Gaat Zeist stoppen met de Sportpas? Kunnen onze kinderen geen sporten meer uitproberen? Stopt onze volleybalavond met allochtone vrouwen?

Veel fracties waren ook verontrust en hebben zowel Sportservice Zeist als de wethouder uitgenodigd om uitleg te geven. Conclusie voor onze fractie kan zijn dat u als inwoners van Zeist, net als wij, gerust kan zijn. De dienstverlening op het gebied van de sport veranderd niet, deze gaat (deels) alleen uitgevoerd worden door een andere organisatie. Diverse professionele organisaties hebben ingeschreven op de subsidie voor het organiseren van het aanbod voor sportieve bijeenkomsten. Ook Sportservice Zeist. Helaas voor hen heeft de gemeente voor een andere organisator gekozen. Wel heeft de ChristenUnie/SGP vraagtekens bij de zaorgvuldigheid van dit proces, immers er wordt al jaren naar tevredenheid samengewerkt met Sportservice Zeist. Maar de beslissing voor een uitvoerder ligt bij het college en niet bij de raad. Voor onze fractie is het zaak goed in de gaten te houden of het sportaanbod minimaal op pijl blijft en zelfs, zoals college heeft aangegeven, verbetert. 

« Terug