Plan De Wending (hoek Antonlaan-Steynlaan)

De Wendingzaterdag 16 januari 2016 23:08

Het plan De Wending lijkt de gemoederen in Zeist, na de centrumvisie, behoorlijk bezig te houden. Wat vindt de ChristenUnie/SGP van het plan De Wending?

Op de agenda van de raad van 26 janauri staat het bestemmingsplan De Wending. Er is een bestemmingsplanwijziging nodig omdat de initiatiefnemers een supermarkt (Hoogvliet) willen vestigen op de plek waar nu P'Arts zit. Het huidige bestemmingsplan staat geen supermarkt toe. Naast een supermarkt komen er maximaal 46 appartement. Tegen de appartementen en het ontwerp heeft niemand bezwaren. Uit onderzoek blijkt dat de appartementen voorzien in een specifieke behoefte in Zeist. Het ontwerp van het gebouw ziet er ook erg goed uit, helemaal in de stijl van de Amsterdamse school zoals ook het GZO gebouw op de Steynlaan. 

Tegenstanders zijn vooral tegen de supermarkt en tegen het openstellen van het busstation voor éénrichtingsverkeer. Over dit laatste argument kunnen we (helaas) kort zijn. Dit is al besloten in maart 2015. Bij het aannemen van de verkeersvariant in de centrumvisie is door de raad besloten dat het busstation opengesteld gaat worden. De ChristenUnie/SGP heeft toen tegen de openstelling van het busstation gestemd omdat niet duidelijk gemaakt kon worden of dit wel noodzakelijk is. Ook nu nog hebben we hierover onze bedenkingen, maar het plan De Wending gaat daar niet over. Wel moet er een afweging gemaakt worden of we het verkeerseffect van dit plan acceptabel vinden.

Dat een plan niet altijd op zichzelf staat blijkt ook hier. Dit plan heeft een geschiedenis. De Seyster Veste heeft dit terrein in verleden (in de hoogtijdagen van het bouwen) veel te duur gekocht van de gemeente. Uit de verhalen hebben wij begrepen dat de Seyster Veste het gebied min of meer moest kopen van de gemeente. Plannen werden gemaakt (o.a. hoogbouw) maar, gelukkig, afgeschoten door de gemeente. Intussen is de wereld rigoreus veranderd en het het plangebied een blok aan het been van de Seysten Veste. De huidige situatie kost hen handenvol geld, ieder jaar weer. Winst maken op dit terrein kan niet meer, maar dit plan zorgt voor de grootste beperking van kosten omdat Hoogvliet het pand koopt. Ieder ander plan levert 2-3 miljoen euro minder op en dat zal effect hebben op de maatschappelijke functie van de Seyster Veste. Dit komt mede door de wijzigingen in de Woningwet die recent zijn doorgevoerd, maar dat laten we nu maar even rusten.

Is een supermarkt nodig? En zo ja op die plek. Feit is dat de Hoogvliet zo veel vertrouwen heeft in de locatie dat ze het pand koopt en niet gaat huren zoals eerst de bedoeling was. Onderzoeken vanuit de gemeente laten zien dat er in Zeist ruimte is voor een supermarkt (en formeel is deze Hoogvliet een verplaatsing van de vestiging dien de Hoogvliet aan de Dwarsweg had). Onderzoek vanuit de tegenstanders laat zien dat er geen ruimte is...tja welk bureau heeft gelijk? Voor ons is duidelijk dat er in Zeist een weinig divers supermarktlandschap is. Er zijn 2 full-service supermarkten overgebleven (AH 4x en Jumbo 3x) na sluiten C1000 en Super de Boer. Daarnaast is de goedkoopste A-merk supermarkt (Nettorama) ook weg. Met de Hoogvliet krijgen we wel de goedkoopste full-service supermarkt in Zeist. Dit kan alleen maar positief uitpakken voor de Zeister consument. Gaan er andere supermarkten door verdwijnen? Niet specifiek door de komst van de Hoogvliet. Er komen en gaan altijd supermarkten (afgelopen 30 jaar verdwenen er 10.000 supermarkten en 38 supermarktformules).

Levert de supermarkt veel extra verkeer op? Volgens berekeningen van de gemeente levert het plan als geheel, dus inclusief de appartementen, een extra verkeersproductie op van 1150 motorvoertuigen. De straten rondom het plan kunnen dit prima aan alsdus berekeningen. Extra verkeer over busstation als gevolg van dit plan is helemaal beperkt.

Onze conclusie is dat dit een goed plan is. Het zorgt voor een erg mooie entree van Zeist met een goede uitstraling. Er wordt gebouwd voor een specifieke woningbehoefte. De supermarkt voegt iets toe aan het landschap voor de dagelijkse boodschappen in Zeist en hoewel het zeker impact heeft op de verkeersstromen denken wij dat deze inpasbaar zijn in de verkeersplannen zoals die nu met belanghebbenden worden uitgewerkt.

« Terug