Motie ChristenUnie/SGP over Z-battle

Piet Verolmezaterdag 30 januari 2016 22:51

Zeist gaat een Z-battle organiseren. Inwoners worden uitgedaagd "betekenisvol' ideeën aan te leveren. Na een "battle" wordt het beste idee uitgevoerd. Keuze vloeit voort uit een (weer) betekenisvol samenspel tussen mensen in de samenleving en lokaal bestuur. Doel is de lokale impuls een kans te geven.

De ChristenUnie/SGP vindt het een goed idee gebruik te maken van de kennis, kunde en ideeën uit de samaneleving en vinden de Z-battle dan ook en prima initiatief. Wij vinden echter wel dat we een kans laten liggen om de, veelgehoorde, kloof tussen samenleving en politiek te verkleinen. Met de huidige opzet lijkt Zeist te willen concurreren met de entertainmentwereld aldus raadslid Piet Verolme. Een vakjury bepaald, samen met het publiek het bestie idee van Zeist. Deze route is een gemiste kans omdat we hier juist een middel in handen hebben om de participatieve democratie (meedoen van  burger) en de representatieve democratie (de raad) met elkaar te verbinden. Laat de jury nu de beste ideeën uitkiezen waarover vervolgens in een speciale raadsvergadering over wordt gekozen door de raad.

Binnen de raad was veel verdeeldheid over deze motie. Met de Z-Battle wordt de raad namelijk deels buitenspel gezet en dat is niet conform onze huidige democratische beginselen. De burgemeester zegde toe deze motie te willen bespreken in de wergroep van de Z-battle om te zien op welke wijze hieraan vormgegeven kan worden. Onze fractie ging hiermee akkoord en het vervolg is inmiddels gepland!

« Terug