Maatjesprojecten in Zeist

ReconnActzaterdag 16 januari 2016 23:25

In de gemeente Zeist zijn veel maatjesprojecten actief. Mensen die op vrijwillige basis mede plaatsgenoten ondersteunen en te helpen om terug te komen vanuit een sociaal isolement of vanuit een achterstandspositie. Door taalles, hulp bij schulden of bij het zoeken van een baan of opdoen van werkervaring. Een van de maatjesprojecten hield een presentatie voor de fractie: ReconnAct.

Reconnact is een landelijk netwerk voor jobmaatjes en nu ook actief in Zeist. "Mensen weer terug brengen naar de arbeidsmarkt en de kans op werk vergroten, met als ultiem doel een betaalde baan". Dat is de opdracht die ReconnAct zichzelf stelt. Onrealistisch in deze tijd? Zeker niet, de aanpak werkt maar staat of valt met vrijwilligers die jobmaatje willen zijn voor de gemotiveerde kandidaten die ReconnAct begeleid.

Wilt u meer over ReconnAct weten of zelf jobmaatje worden? Ga dan naar de site van ReconnAct voor meer informatie.

Jobmaatjes:

  • hebben baan of zijn ondernemer/ZZP-er
  • zijn gemotiveerd en hebben een netwerk
  • ondersteunen de deelnemer(s) als vrijwilliger
  • worden professioneel getraind en krijgen begeleiding
  • wonen (facultatief) gezamenlijke bijeenkomsten bij
  • spreken de deelnemers één keer per week/2 weken
  • gem. tijdsbesteding is 1 uur per week

« Terug