Brede Milieuvisie aangenomen

P1050240zaterdag 08 oktober 2016 18:58

Met veel inzet van de groene groepen, betrokken burgers en ambtenaren is er een mooie en ambitieuse brede milieuvisie opgesteld. Wij zijn daar erg blij mee. De visie laat zien dat we nu stappen moeten maken om onze leefomgeving ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. We hebben deze aarde te leen, om van te genieten maar ook om te onderhouden. We zijn rentmeesters! De visie geeft bijvoorbeeld aan dat Zeist in 2030 klimaatneutraal wil zijn, een hele uitdaging. Als ChristenUnie/SGP hebben we aangedrongen om bij alle raadsvoorstellen voortaan een paragraaf op te nemen hoe het voorstel ons dichter bij de doelstellingen van de brede milieuvisie brengt. Samen met de PvdA en groenLinks hadden we een amendement gemaakt om de visie op onderdelen specifieker uit te werken. Het college had, op basis van het eerdere debat echter het raadsvoorstel zodanig aangepast dat het amendement overbodig was. Dus ook complimenten voor het college. Laten we ons samen inzetten voor Gods schepping, verstandig omgaan met de schepping en deze niet verder uitputten.

« Terug