Wethouder maakt excuses over zondagopenstelling

Koopzondagzaterdag 08 oktober 2016 19:14

Naar aanleiding van de beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA over de zondagochtend openstelling van een ondernemer in Zeist hebben de ChristenUnie/SGP en andere partijen in de afgeklopen raadsvergadering aanvullende vragen gesteld. Voor de ChristenUnie/SGP stelde Piet Verolme een aantal vragen. Hoe kan het college nu instemmen met een zondagochtend openstelling op verzoek van 1 ondernemer terwijl er zoveel Zeistenaren tegen zondagopenstelling zijn?  Waarom niet de raad geïnformeerd over zo'n gevoelig onderwerp?  Ook had hij samen met de PvdA een motie opgesteld zodat voortaan de raad tijdig geïnformeerd wordt als er afgeweken wordt van afgesproken beleid. De wethouder boodt zijn excuses voor de manier waarop zaken waren gelopen en het college zal voortaan de raad beter informeren.

De vergunning was verleend op basis van een landelijke proef die tot doel heeft binnensteden te verlevendigen. Hoewel de raad geïnformeerd was dat de proef tot 1 augustus liep blijkt deze tot eind oktober te lopen. Daarna zal de ondernemer dus ook niet meer open mogen op de zondagochtend. Na een evaluatie volgen eventuele vervolgstappen. WIj kunnen ons echter niet voorstellen dat de evaluatie positief zal zijn aangezien maar 1 ondernemer belangstelling had en ook slechts 2 maanden open kon. Maar helaas zijn VVD, D66, Seyst.nu en GroenLinks felle voorstanders van zondagsopening dus gerust kunnen we er niet zijn.

Tegenstanders in Zeist van de zondagopenstelling zijn ChristenUnie/SGP, CDA, PvdA, SP en NDZ

« Terug