Tunneltjes in Zeist

Zeist logozaterdag 08 oktober 2016 18:00

Deze weken houden 2 tunnels Zeist behoorlijk bezig. Een tunnel die verdwijnt en een tunnel die er komt. 

De verdwijnende tunnel is natuurlijk die in het centrum bij de markt. We krijgen daar nog veel vragen over. Dus wellicht goed om ons standpunt toe te lichten. Na jaren van plannen maken en deze weer verwerpen heeft de raad vorig jaar maart het centrumplan aangenomen. Dit plan haalde een ruime meederheid (alleen de SP was tegen). Uitgangspunt is een compacter centrum met meer gezelligheid (heel in het kort). Voor de ChristenUnie/SGP was het duidelijk dat er iets moest gebeuren in het centrum. Met een aantal onderdelen van het plan waren we het niet eens.

  • De tunnel hoeft niet weg
  • Niet Belcourt moet centraal staan maar de Slotlaan
  • Zolang noodzaak niet duidelijk is geen autoverkeer over het busstation

Na lang overleg hebben we wel ingestemd met de plannen. Er moet iets gebeuren met het centrum en daarom hebben we uiteindelijk de keus gemaakt om het plan wel te steunen. Een zo breed mogelijke steun voor het plan dat het centrum van Zeist een stuk aantrekkelijker moet maken.

De tweede tunnel is er één die eindelijk gaat komen, die in Den Dolder. De rekenkamer (onafhankelijke commissie) heeft een rapport uitgebracht over de besluitvorming rondom de tunnel. De bevindingen waren duidelijk. Opéénvolgende colleges en raden hebben gefaald en geen regie genomen. Als ChristenUnie/SGP kunnen we met de uitkomsten van het rapport instemmen en trekken we ons deze zeker aan. Hoewel we als kleine fractie op deze processen weinig invloed hebben hadden we nog scherper moeten zijn in de debatten en de raad moeten aanspreken op onze verantwoordelijkheden.

« Terug