Aanvullende ziektekostenverzekering

Ziekenhuis zorgzaterdag 08 oktober 2016 20:34

De gemeente Zeist kent een regeling dat inwoners met een inkomen op het sociale minimum een tegemoetkoming krijgen voor aanvullende zorgverzekeringen. Deze plaatselijke regeling is in plaats gekomen van 2 landelijke regelingen (de Wtcg en de CER). Naar aanleiding van een motie van o.a. de ChristenUnie/SGP komen nu inwoners tot 130% van het sociale minimum in aanmerking voor deze regeling. WIj vinden dit een goede zaak echter wij zien liever een ander type regeling. Chronisch zieken die nu bij hun eigen patiëntenvereniging een collectieve verzekering hebben die "op maat" voor hun ziekte is gemaakt vallen bij de regeling buiten de boot omdat de aanvullende verzekering bij één van de twee gecontrcteerde verzekeraars moet worden afgesloten.

Bij een volgende evauatie van de regeling zullen wij opnieuw proberen de gelden bedoeld voor een tegoemoetkoming van o.a. chronisch zieken beter te verdelen.

« Terug